Privacy

Privacyverklaring

​​In deze privacyverklaring leest u alles over de omgang met persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van de website. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact op via 0517 – 39 92 00,  info@oostwoud.com of 

Oostwoud International B.V. 

Harlingerweg 49b

8801 PA Franeker 

Als (toekomstig of voormalig) klant van Oostwoud beschikken wij over gegevens van u. Dat doen wij onder meer vanwege:

  • De aanvraag van een offerte
  • De plaatsing van een bestelling
  • Contact over de status en levering van de bestelling
  • Facturatie van de bestelling
  • Klantenservice en nieuwsbrieven 

Om dit te kunnen doen gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor-en achternaam
  • (Aflever)adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Facturatiegegevens


We bewaren persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten. Wij hebben ons echter wel te houden aan de belastingwetgeving. Om die reden moeten de meeste gegevens 7 jaar bewaard worden. Indien een offerte of klantcontact niet heeft geleid tot een opdracht worden gegevens na 6 maanden verwijderd. 

Om uw bestelling te verwerken, werken wij soms samen met andere partijen, zoals leveranciers of onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Soms moeten daarvoor uw persoonsgegevens worden doorgegeven, zoals een afleveradres. Met deze partijen hebben wij waar nodig afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.

U dient er zelf voor te zorgen dat Oostwoud International B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via info@oostwoud.com kunt u verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u klant van ons bent kunnen de meeste gegevens niet worden verwijderd, omdat deze simpelweg nodig zijn  om uw bestelling uit te voeren of moeten wij deze vanwege de belastingwetgeving bewaren. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via de afmeldknop in de nieuwsbrief. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Oostwoud International B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.